januari 13, 2019 Janine Wolfs- Robben

Ik heb weleens klanten die komen met “allerlei” issues en/of problemen/vragen. In het eerste contact (vaak aan de telefoon of in de mail) wordt dat benoemd.

En als ze dan bij “aan de tafel”zitten, en ik stel wat vragen, dan blijken de problemen eigenlijk simpele vragen te zijn die simpele antwoorden nodig hebben.

Door je problemen en vragen concreet in kaart te brengen, kun je er vervolgens ook simpele antwoorden op bedenken.En die kun je dan weer omzetten in concrete actieplannen of een plan van aanpak. Ik help je bij het maken van een stap-voor-stap actieplan, passend bij jouw vraag en situatie.

Door de problemen in je leven aan te pakken en dingen te gaan doen, verschuift je aandacht automatisch van “moeilijk”naar makkelijk.

Ja soms, moet je bij de dingen stil staan, maar dat kun je ook teveel doen. En dan komt er niets meer uit de handen.

En dat werkt dus niet.

En dan moet je iets anders doen.

Concreet en actief worden dus.